Bewustwordings-projecten

Vanuit Connect the Dots Movement organiseren we verschillende projecten voor de gemeenschap met als doel het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn bij alle generaties. Dit noemen wij bewustwordings projecten omdat wij  hier vragen om bewuste aandacht voor sociaal maatschappelijke problemen zoals daklozen of ouderen. Door dit soort projecten op te zetten stimuleren wij de verhoging van het algemene bewustzijn en leren we zorgen voor onze omgeving.


Serious Lyricists

Serious Talks